Czy wiesz, że ochrzczony...

04 październik 2019
Czy wiesz, że ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem przez sakrament pokuty? Zob. KKK 980

Top