SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (666)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników”. Ps 1, 1

„Proszę was: abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. św. Jan Paweł II

 Ps. Rad udzielają nam różni ludzie, ale jesteśmy szczęśliwi gdy za radą występnych nie idziemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Łk 21, 19

„Proszę was: abyście od Niego nigdy nie odstąpili”. św. Jan Paweł II

 Ps. Jezus jest z nami w każdej trudności i w każdym cierpieniu zadanym przez innych ze względu na Niego samego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach”. Ps 112, 1

„Proszę was: abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest ‘największa’, która się wyraziła przez Krzyż”. św. Jan Paweł II

 Ps. Bojaźń Boża jest bardzo złączona z odkryciem radości płynącej z Bożych nakazów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim”. Ps 119, 1

„Zanim stąd odejdę, proszę was... abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili”. św. Jan Paweł II

Ps. Stosowanie się do Bożych nakazów czyni nasze życie szczęśliwym. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im... Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Łk 17, 20, 21 b

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała”. św. Jan Paweł II

 Ps. Żeby zobaczyć, że Królestwo Boże jest pośród nas trzeba oderwać swój wzrok od tego, że królestwo to nie to „co się je i pije”, ale to sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. ks. Rafał Jarosiewicz

 „W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów... Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. J 2, 14, 16 b

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy”. św. Jan Paweł II

 Ps. Targowisko robimy w świątyni także wtedy, gdy zamiast sprawami Boga zajmujemy się swoimi sprawami. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilszy: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...”. Tt 2, 1 a

„Droga odkryć naukowych jest zawsze drogą do prawdy. Dlatego każdy człowiek, który szuka prawdy, w rzeczywistości porusza się drogą, która prowadzi do Boga”. św. Jan Paweł II


Ps. Zdrowa nauka to ta mieszcząca się w nauczaniu Kościoła. ks. Rafał Jarosiewicz

„Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu”. Łk 17, 3

„Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu”. św. Jan Paweł II

 Ps. Tak wiele razy zamiast upomnienia rozgłaszamy czyjś problem wszystkim dokoła. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych”. Ps 17, 1

„Sursum corda (W górę serca)”. św. Jan Paweł II

Ps. Zwracanie się z prośbą do Boga jest oznaką zaufania Mu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Flp 4, 12 - 13

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne...Tylko dziś jest Twoje”. św. Jan Paweł II

 Ps. W Bogu możemy dokonać rzeczy, których swoją mocą nie możemy dokonać w żaden sposób. ks. Rafał Jarosiewicz

Top