SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (631)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Łk 20, 38

„Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna”. św. Jan Paweł II

Ps. Nawet zmarli, których tu na ziemi już nie widzimy żyją dla Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach...”. Ap 10, 8

„Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka”. św. Jan Paweł II

Ps. Kiedy Bóg mówi do człowieka, ten ma pewność pochodzenia tego głosu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci”. Ap 5, 5

„Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu!” św. Jan Paweł II

Ps. Są momenty, w których sam Bóg zachęca do płaczu, ale są też chwile, w których prosi aby człowiek płaczu zaprzestał. ks. Rafał Jarosiewicz

„Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących: Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana”. Ps 150, 5 - 6

„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga”. św. Jan Paweł II

Ps. Każdy człowiek jest zaproszony do oddawania chwały Bogu. Jest to jeden ze znaków zaufania Jemu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Łk 19, 5 b

„Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania”. św. Jan Paweł II

Ps. Zacheusz wykonał konkretną pracę wdrapując się na drzewo, aby zobaczyć Jezusa. To zaowocowało spotkaniem z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników”. Ps 1, 1

„Proszę was: abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. św. Jan Paweł II

 Ps. Rad udzielają nam różni ludzie, ale jesteśmy szczęśliwi gdy za radą występnych nie idziemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Łk 21, 19

„Proszę was: abyście od Niego nigdy nie odstąpili”. św. Jan Paweł II

 Ps. Jezus jest z nami w każdej trudności i w każdym cierpieniu zadanym przez innych ze względu na Niego samego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach”. Ps 112, 1

„Proszę was: abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest ‘największa’, która się wyraziła przez Krzyż”. św. Jan Paweł II

 Ps. Bojaźń Boża jest bardzo złączona z odkryciem radości płynącej z Bożych nakazów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim”. Ps 119, 1

„Zanim stąd odejdę, proszę was... abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili”. św. Jan Paweł II

Ps. Stosowanie się do Bożych nakazów czyni nasze życie szczęśliwym. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im... Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Łk 17, 20, 21 b

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała”. św. Jan Paweł II

 Ps. Żeby zobaczyć, że Królestwo Boże jest pośród nas trzeba oderwać swój wzrok od tego, że królestwo to nie to „co się je i pije”, ale to sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. ks. Rafał Jarosiewicz

Top