SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść”. Mk 8, 1 b - 2

„Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych ubogich przez nasze ręce”. św. Brat Albert

 Ps. Jeśli chcemy uczyć się od Jezusa wszystkiego, to także musimy uczyć się wzruszenia. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Przyprowadzili Jezusowi głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął Go na bok osobno od tłumu”. Mk 7, 32 – 33 b

„Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko”. św. Brat Albert

 Ps. Dla Jezusa nie ma schematów, którymi zdeterminowane jest Jego działanie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Rdz 2, 18

„Jak czego brakuje, to prosić i polecić Panu Jezusowi i być najspokojniejszym, że On wszystkiemu zaradzi”. św. Brat Albert

 Ps. Kobieta dla mężczyzny jest nie tylko zadana, ale i podarowana przez Boga. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie”. Mk 7, 14

„Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkiego ku dobremu”. św. Brat Albert

 Ps. To Jezus zwołuje „tłum”, aby ten „tłum” mógł być przez Niego nauczany. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Wreszcie Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. Rdz 1, 26

„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące”. św. Brat Albert

 Ps. Już w dziele stworzenia słowo Boże uczy nas, że to Ojciec, Syn i Duch stwarzali człowieka. Jezus tak samo był obecny, jak obecny był Duch Święty i Ojciec. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu”. Mt 4, 23

„Kogo Pan Jezus sobie wybrał, temu i sto piekieł nie zaszkodzi”. św. Brat Albert

 Ps. Wszystkie choroby „leczone” przez Jezusa pokazują, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. ks. Rafał Jarosiewicz 

„To mówi Pan: Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków”. Iz 58, 7

„Ten jest dobry, kto chce być dobry”. św. Brat Albert

 Ps. Konkretne czyny miłości potwierdzają prawdziwość naszej wiary. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego”. Hbr 13, 17 a

„Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem”. św. Brat Albert

 Ps. Bycie przełożonym to ogromna odpowiedzialność, ponieważ z niej będziemy rozliczani przed Panem Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Niech trwa w nas braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”. Hbr 13, 1

„Jeśli Pan Jezus mówi A, to chce, żeby powiedzieć B, C, .. i do samego końca, cały alfabet”. św. Brat Albert

 Ps. Jezus wielokrotnie uczy, że to co zrobimy jednemu z braci najmniejszych, to zrobiliśmy samemu Jezusowi. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan”. Ml 3, 1

„Wszystkie sprawy zdawać na Opatrzność Boską, która obmyśla i najdrobniejsze szczegóły”. św. Brat Albert

 Ps. Bóg wiele razy, kiedy przychodzi do nas, najpierw posyła anioła. ks. Rafał Jarosiewicz 

Top