SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (720)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!” Jr 1, 6

„Kiedy jakiś syn zostawia rodziców, by być posłuszny powołaniu, Jezus Chrystus sam zajmuje jego miejsce w rodzinie”. św. Jan Bosko

Ps. Bogu nie przeszkadza to, że powołuje nas jako ludzi słabych, kiedy to On nadaje misję.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a lud Twój w Tobie będzie się weselił?” Ps 85, 7

„W trudnościach i w walce nie zapominaj nigdy, że mamy przygotowaną wielką nagrodę w niebie”. św. Jan Bosko

Ps. Kiedy Bóg zadaje nam pytania, to prowokuje nas byśmy znaleźli odpowiedź.

ks. Rafał Jarosiewicz
 

„... Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu wysokiemu?” Mi 6, 6

„Pan Bóg zasługuje na naszą miłość, bo nas stworzył, odkupił, obdarzył niezliczonymi dobrami”. św. Jan Bosko

Ps. Przed Bogiem najlepiej jest stawać z pokorą. ks. Rafał Jarosiewicz

„O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara, będzie miała wtedy syna”. Rdz 18, 10

„Przyjmujmy za maksymę, że jeśli jakieś dzieło rozwija się pomyślnie to jest pewne, że pochodzi od Boga a nie od szatana”. św. Jan Bosko

Ps. Boże obietnice poznasz po tym, że się wypełniają.

ks. Rafał Jarosiewicz
 

„Dlaczego z dala stoisz, o Panie, ukrywasz się w czasach ucisku...” Ps 10, 1

„Pocierp chociaż trochę dla tego Boga, który tyle wycierpiał dla ciebie”. św. Jan Bosko

Ps. Słowo Boże przypomina nam nieustannie, że z Bogiem mamy szczerze rozmawiać.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię”. Iz 38, 5 b

„Módlmy się, aby modlitwa w tym celu była naprawdę skuteczna. Przez wiarę otrzymuje się to, o co prosi”. św. Jan Bosko

Ps. Nie ma takich modlitw, których nie słyszałby Bóg. Na szczęście nie na wszystkie odpowiada tak, jak byśmy chcieli.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego”. Iz 26, 7

„Bądźcie uważni i pewni życia wiecznego, abyście odpowiadali na łaski, jakich Bóg udziela wam nieustannie”. św. Jan Bosko

Ps. Oczyszczenie dokonuje się wtedy kiedy przynosimy owoce.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa”. Ps 94, 14

„Tak, Tak! Zbawimy się dzięki Łasce Bożej i Jego pomocy...”. św. Jan Bosko

Ps. Szczęściem dla człowieka jest odkrywanie woli Boga i wypełnianie jej.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły”. Mt 11, 20

„To co sprawia największą krzywdę diabłu, to praktykowanie tego, co się postanowiło na spowiedzi”. św. Jan Bosko

Ps. Słowa Pana Jezusa nie zawsze są „miłe”, ale zawsze niosą życie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Mt 19, 27

„Pan Bóg nie powiedział, przyrzekajcie, a będzie wam dane, ale dajcie a będzie wam dane”. św. Jan Bosko

Ps. Stawianie Bogu pytań daje szanse usłyszenia odpowiedzi.

ks. Rafał Jarosiewicz
 

Strona 36 z 36
Top