SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (573)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa”. Ps 94, 14

„Tak, Tak! Zbawimy się dzięki Łasce Bożej i Jego pomocy...”. św. Jan Bosko

Ps. Szczęściem dla człowieka jest odkrywanie woli Boga i wypełnianie jej.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły”. Mt 11, 20

„To co sprawia największą krzywdę diabłu, to praktykowanie tego, co się postanowiło na spowiedzi”. św. Jan Bosko

Ps. Słowa Pana Jezusa nie zawsze są „miłe”, ale zawsze niosą życie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Mt 19, 27

„Pan Bóg nie powiedział, przyrzekajcie, a będzie wam dane, ale dajcie a będzie wam dane”. św. Jan Bosko

Ps. Stawianie Bogu pytań daje szanse usłyszenia odpowiedzi.

ks. Rafał Jarosiewicz
 

„Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa”. Pwt 30, 10

„Nie czytajcie nigdy książek, których pożytku nie jesteście pewni”. św. Jan Bosko

Ps. Słuchanie Pana Boga - rodzi Jego dzieła! Do tego jesteśmy powołani.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Mt 10, 28

„Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, że umrze źle”. św. Jan Bosko

Ps. Tak często tracimy „świadomość” jak cenna jest w oczach Boga dusza człowieka. Dziś Pan nam to przypomina!

ks. Rafał Jarosiewicz

„To mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę”. Oz 14, 2

„Czystość intencji polega na czynieniu tego, co się podoba Panu Bogu, a my to sobie zapewniamy przez posłuszeństwo”. św. Jan Bosko

Ps. Jeśli nie mamy się z czego nawracać - to mamy poważny problem.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów”. Mt 8 b - 9

„Człowiek urodził się dla pracy. Kto pracuje z miłością, dla tego trud będzie lekki”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg uczy nas wolności od tego co posiadamy, byśmy mogli być zarządcami Jego dóbr. ks. Rafał Jarosiewicz

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Mt 10, 7

„Szczęśliwi ci, którzy odpowiadają na  łaskę Boga, ale nieszczęśliwi owi, którzy słysząc Go pukającego do drzwi ich serca, zamykają je”. św. Jan Bosko

Ps. Tak trudno czasem wyruszyć, aby głosić. To co nas tak często powstrzymuje - to lęk! Panie daj nam odwagę głosić Ciebie.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Mt 9, 37

„Wszystkie nasze zdolności i nasze zamierzenia, muszą mieć na uwadze tylko chwałę Boga”. św. Jan Bosko

„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy”. Ps 145, 8

„Oprócz Jezusa nie mamy lepszego oparcia na tej ziemi, ani pełniejszego pocieszenia jak zawierzenie opiece Tej, która jest rozdawczynią Jego łask”. św. Jan Bosko

Strona 29 z 29
Top