SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (661)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

 „W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów... Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. J 2, 14, 16 b

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy”. św. Jan Paweł II

 Ps. Targowisko robimy w świątyni także wtedy, gdy zamiast sprawami Boga zajmujemy się swoimi sprawami. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilszy: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...”. Tt 2, 1 a

„Droga odkryć naukowych jest zawsze drogą do prawdy. Dlatego każdy człowiek, który szuka prawdy, w rzeczywistości porusza się drogą, która prowadzi do Boga”. św. Jan Paweł II


Ps. Zdrowa nauka to ta mieszcząca się w nauczaniu Kościoła. ks. Rafał Jarosiewicz

„Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu”. Łk 17, 3

„Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu”. św. Jan Paweł II

 Ps. Tak wiele razy zamiast upomnienia rozgłaszamy czyjś problem wszystkim dokoła. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych”. Ps 17, 1

„Sursum corda (W górę serca)”. św. Jan Paweł II

Ps. Zwracanie się z prośbą do Boga jest oznaką zaufania Mu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Flp 4, 12 - 13

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne...Tylko dziś jest Twoje”. św. Jan Paweł II

 Ps. W Bogu możemy dokonać rzeczy, których swoją mocą nie możemy dokonać w żaden sposób. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła”. Łk 16, 8

„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają”. św. Jan Paweł II

Ps. Pan nie chwali za nieuczciwość, ale za roztropność. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać”. Łk 15, 1

"Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to!” św. Jan Paweł II

Ps. Grzesznicy i celnicy przychodzili, aby słuchać Jezusa, a faryzeusze aby Go pouczać. W której jesteśmy grupie? ks. Rafał Jarosiewicz

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”. Łk 24, 6 a

„Śmierci nie można przekupić, ani od siebie oddalić. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych”. św. Jan Paweł II

Ps. Dobrze jest wiedzieć, gdzie mamy szukać Jezusa zmartwychwstałego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy”. 1 J 3, 1

„Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze”. św. Jan Paweł II

 Ps. Jako ludzie mamy niesamowitą godność bycia dziećmi Bożymi. ks. Rafał Jarosiewicz

 „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich”. Flp 2, 4

„Dialog prowadzi do spotkania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Pomoc w drodze do nieba to nie tylko zadanie, ale i obowiązek. ks. Rafał Jarosiewicz

Top