SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (340)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I odszedłszy szybko od grobowca z bojaźnią i radością wielką pobiegły oznajmić uczniom jego”. (Według Mateusza 28, 8)

„Zaś pierwszym (dniem) tygodnia Maria Magdalena przychodzi rano, ciemność jeszcze (gdy była), do grobowca; i widzi kamień usunięty z grobowca”. (Według Jana 20, 1)

„Mówi mu Piotr: Nie, nie umyjesz mych stóp na wiek! Odpowiedział Jezus mu: Jeśli nie umyję cię, nie masz udziału ze mną”. (Według Jana 13, 8)

„I (gdy wszedł) on do Jerozolimy, wstrząśnięte zostało całe miasto mówiące: Kto jest ten? Zaś tłumy mówiły: Ten jest prorok Jezus z Nazaretu (w) Galilei”. (Według Mateusza 21, 10 – 11)

„Odpowiedzieli mu Judejczycy: Za dobry czyn nie kamienujemy cię, ale za bluźnierstwo, i że ty, człowiekiem będąc, czynisz siebie Bogiem”. (Według Jana 10, 33)

„Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś mojego słowa strzec będzie, śmierci nie zobaczy na wiek”. (Według Jana 8, 51)

„Mówił więc Jezus do (tych), (którzy uwierzyli) mu, Judejczyków: Jeśli wy pozostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście, i poznacie prawdę”. (Według Jana 8, 31 – 32 a)

„Czy Prawo nasze sądzi człowieka, jeśli nie usłyszałoby najpierw od niego i poznałoby co czyni?” (Według Jana 7, 51)

„Bo nie będzie niemożliwa u Boga wszelka rzecz”. (Według Łukasza 1, 37)

„Nie będący ze mną przeciw mnie jest i nie zbierający ze mną rozrzuca”. (Według Łukasza 11, 23)

Strona 17 z 17
Top