Jeśli bowiem przebaczycie ludziom...

31 styczeń 2021
„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”. Mt 6, 14 - 15
„Łaska i pokój Ducha Świętego niech będzie zawsze w twoim sercu”. św. o. Pio
Ps. Bóg, wychowując nas do przebaczenia, daje nam dodatkowe obietnice, aby motywować nas do wolności serca. ks. Rafał Jarosiewicz

Top