Jezus powiedział do tłumów:...

01 wrzesień 2020
”Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Łk 7, 31 - 32
”Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz”. św. Jan Paweł II
Ps. Jezus używa wielu obrazów z codziennego życia, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Jego przesłanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top