Pan mówi: Nie chcę...

01 marzec 2020
”Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie”. Ez 33, 11
”Bóg grozi nam karą i często ją nam zsyła nie po to, by się mścić, ale by nas pociągnąć ku Sobie”. św. Jan Chryzostom
Ps. W sercu Boga jest powszechne pragnienie nieba dla każdego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top