Uleczę ich niewierność, szczodrze...

01 marzec 2020
”Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich”. Oz 14, 5
”Nie ma innej przyczyny smutku, jak tylko grzech”. św. Jan Chryzostom
Ps. Gniew Pana odwraca się od Jego stworzenia, gdy stworzenie zwraca się do Stworzyciela. ks. Rafał Jarosiewicz

Top