A teraz, Izraelu, słuchaj...

01 marzec 2020
”A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców”. Pwt 4, 1
”Nie ma nic cenniejszego od duszy. Wiedzą o tym nawet ci, którzy doszli do krańcowego zaślepienia”. św. Jan Chryzostom
Ps. Od przestrzegania Bożej nauki Pan uzależnia przyjęcie lub odrzucenie błogosławieństwa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top