Paweł, wysłannik, nie od...

01 listopad 2020
„Paweł, wysłannik, nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Pomazańca i Boga, Ojca, (który wskrzesił) Go z martwych, i (ci) razem ze mną wszyscy bracia, (społecznościom) wywołanych Galacji: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Pomazańca, (który dał) siebie samego za grzechy nasze, żeby wyrwałby sobie nas z wieku, (tego) zastałego (jako) niegodziwego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen”. (Do Galatów 1, 1 – 5)

Top