Chcę zaś wy wolni...

01 czerwiec 2020
„Chcę zaś wy wolni od kłopotów być. Niezaślubiony troszczy się (o te) Pana, jak przypodobałby się Panu; zaś zaślubiwszy się troszczy się (o te) świata, jak przypodobałby się kobiecie, i jest rozczłonkowany. I kobieta, (ta) niezaślubiona, i dziewica troszczy się (o te) Pana, aby była święta i ciałem i duchem; (ta) zaś, która się zaślubiła, troszczy się (o te) świata, jak przypodobałaby się mężowi. To zaś do waszego własnego pożytku mówię, nie aby pętlę wam narzuciłbym, ale do dostojności i wytrwałości przy Panu nierozerwalnie”. (Do Koryntian I 7, 32 – 35)

Top