Znaleźli upodobanie bowiem, i...

01 maj 2020
„Znaleźli upodobanie bowiem, i powinnymi są ich; jeśli bowiem (w) duchowych ich stali się wspólnikami poganie, są winni i w cielesnych spełnić społeczne dzieło dla nich. To więc wypełniwszy, i opieczętowawszy sobie (dla) nich owoc ten, odejdę przez was do Hiszpanii; wiem zaś, że przychodząc do was, w wypełnieniu błogosławieństwa Pomazańca przyjdę”. (Do Rzymian 15, 27 – 29)

Top