I znawca serc Bóg...

04 październik 2019
„I znawca serc Bóg zaświadczył im, dawszy Ducha Świętego jak i nam. I nic (nie) rozróżnił między nami i nimi, wiarą oczyściwszy serca ich. Teraz więc dlaczego doświadczacie Boga, (aby) nałożyć jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani my (nie) staliśmy się silni, (aby) ponieść? Ale przez łaskę Pana, Jezusa, wierzymy, (że) zostać zbawieni, według którego sposobu i oni”. (Dokonania wysłanników 15, 8 – 11)

Top