Tak bowiem przykazał o...

04 październik 2019
„Tak bowiem przykazał o sobie nam Pan: Umieściłem Cię na światło pogan (aby) być Ty na zbawienie aż do ostatka ziemi. Słuchając zaś poganie radowali się i oddawali chwałę słowu Pana, i uwierzyli jacy byli uszykowani do życia wiecznego. Roznoszono zaś słowo Pana poprzez całą (tę) krainę”. (Dokonania wysłanników 13, 47 – 49)

Top