(Dokonania wysłanników 12, 18 – 19)

22 wrzesień 2019

„(Z nastaniem) zaś dnia był zamęt nie mały wśród żołnierzy, czym mianowicie Piotr stał się. Herod zaś przeprowadziwszy poszukiwania (za) nim i nie znalazłszy, osądziwszy strażników rozkazał zostać uwięzionymi i zszedłszy z Judei do Cezarei przebywał”. (Dokonania wysłanników 12, 18 – 19)

Top