Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (538)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 – 12 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”)

2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”)

3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”)

4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”)

5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 18 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezus? („do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?”)

2. Co odpowiedział? („podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie (…) Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jaka kobieta była w synagodze? („od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochyła i w żaden sposób nie mogła się wyprostować”)

2. Co rzekł do niej Jezus? („Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”)

3. Co zrobił Jezus? („włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga”)

4. Jak zareagował lud? („lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 34 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („które przykazanie w Prawie jest największe?”)

2. Co odpowiedział mu Jezus? („będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem; będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co Jezus wyszedł na górę? („aby się modlić”)

2. Jak długo Jezus się modlił? („całą noc spędził na modlitwie do Boga”)

3. Po co lud przyszedł do Jezusa? („aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia”)

4. Co robił tłum i dlaczego? („tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 54 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii? („Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?”)

2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co przyszedł Jezus? („Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”)

2. O co spytał Jezus i jakiej odpowiedzi udzielił? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 39 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co nakazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)

2. Co będzie działo się z tym, komu wiele dano? („od tego wiele wymagać się będzie”)

3. Co będzie się działo z tym, komu wiele zlecono? („tym więcej od niego żądać będą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 35 - 38) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Do czego zachęca Jezus? („A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)

Strona 5 z 27
Top