Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (722)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”)
 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”)
 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”)
 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”)
 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”)
 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 10 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”)
 2. Co odpowiedział im Jezus? („wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano… Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”)
 3. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Gdzie padły niektóre ziarna i co się z nimi stało? („padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je”)
 2. Gdzie padły inne ziarna i co się z nimi stało? („na miejsca skaliste…wnet powschodziły…gdy słońce wzeszło przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia”)
 3. Gdzie jeszcze padły ziarna? („między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je”)
 4. Gdzie padły kolejne ziarna? („na ziemię żyzną i plon wydały”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kto chciał mówić z Jezusem? („Jego Matka i bracia”)
 2. Co odparł Jezus? („któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?... Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Co rzekli Jezusowi niektórzy uczeni w Piśmie i faryzeusze? („chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”)
 2. Co odrzekł im Jezus? („plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kto przyjął Jezusa do swego domu? („pewna niewiasta, imieniem Marta”)
 2. Kto jeszcze był w domu Marty? („miała ona siostrę imieniem Maria”)
 3. Co robiła Maria, a co Marta? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie… Marta uwijała się koło rozmaitych posług”)
 4. Co rzekł Jezus do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. O czym naradzali się faryzeusze? („odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”)
 2. Co zrobił Jezus, gdy się o tym dowiedział? („oddalił się stamtąd”)
 3. Ilu poszło za Jezusem i co im Jezus czynił? („wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Którędy i kiedy przechodził Jezus? („w szabat wśród zbóż”)
 2. Co robili uczniowie? („odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść”)
 3. Jak zareagowali faryzeusze? („oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”)
 4. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 28 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Kogo zaprasza Jezus? („przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”)
 2. Jaki jest Jezus? („jestem cichy i pokorny sercem”)
 3. Jakie jest jarzmo i brzemię, o którym mówi Jezus? („jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

 1. Za co Jezus wysławiał Ojca w dzisiejszej Ewangelii? („że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”)
 2. Kto zna Syna i Ojca? („nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)
Top