Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (541)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 45 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus? („wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”)

2. Co robili arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu? („czyhali na Jego życie”)

3. Jak zachowywał się cały lud? („słuchał Go z zapartym tchem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 41 - 44) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus na widok miasta? („zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. (…) Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 11 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił pewien człowiek zanim udał się w kraj daleki? („przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę”)

2. Co zrobił po powrocie? („kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał”)

3. O czym pouczył Jezus? („każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto chciał zobaczyć Jezusa i dlaczego nie mógł? („Zacheusz… nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu”)

2. Co zrobił Zacheusz? („wspiął się na sykomorę”)

3. Co rzekł do niego Jezus? („zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”)

4. Co jeszcze Jezus powiedział Zacheuszowi? („dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 35 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zawołał niewidomy do Jezusa? („ulituj się nade mną!”)

2. Co zrobił Jezus? („przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie… zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił?”)

3. Co odrzekł niewidomy? („żebym przejrzał”)

4. Co odparł Jezus? („przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”)

5. Co następnie się stało? („natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 14 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po ile talentów dał pan swoim sługom? („jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności”)

2. Co słudzy zrobili z talentami? („ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć… Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze”)

3. Co rzekł ostatniemu słudze pan, gdy wrócił? („odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć… A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”)

2. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 26 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego”)

2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co faryzeusze spytali Jezusa? („kiedy przyjdzie królestwo Boże?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie… Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 11 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zawołali trędowaci na widok Jezusa? („Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”)

2. Co im odrzekł Jezus? („Idźcie, pokażcie się kapłanom!”)

3. Co się następnie stało? („gdy szli, zostali oczyszczeni”)

4. Co rzekł Jezus do jednego z uzdrowionych trędowatych? („wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”)

Strona 4 z 28
Top