Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (719)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto był na weselu w Kanie Galilejskiej? („Matka Jezusa”)

2. Kogo jeszcze zaproszono na wesele? („Jezusa i Jego uczniów”)

3. Co powiedziała Jezusowi Matka, gdy brakło wina? („nie mają już wina”)

4. Co odpowiedział Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?”)

5. Co rzekła Matka Jego do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”)

6. Co Jezus kazał wykonać sługom? („napełnijcie stągwie wodą… zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 27; 16, 12 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)

2. Kto doprowadzi do całej prawdy? („Duch Prawdy”)

3. Co oznajmi Duch Prawdy? („rzeczy przyszłe”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Piotra? („Ty pójdź za Mną!”)

2. Co czytamy w ostatnim zdaniu Ewangelii według św. Jana? („Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 21, 15 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał Szymona Piotra? („czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”)

2. Co odpowiedział Piotr? („tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”)

3. Co powierzył mu Jezus? („paś baranki moje! paś owce moje!”)

4. Co następnie rzekł Jezus do Piotra? („pójdź za Mną!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Za kim prosi Jezus? („nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”)

2. Dlaczego Jezus prosi? („aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”)

3. O co jeszcze prosi Ojca Jezus? („chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Za kim prosi Jezus? („nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”)

2. Dlaczego Jezus prosi? („aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”)

3. O co jeszcze prosi Ojca Jezus? („chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 1 – 11 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus podniósłszy oczy ku niebu? („Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”)

2. Za kim prosi Jezus? („Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak umiłował nas Jezus? („jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”)

2. O co prosi Jezus? („wytrwajcie w miłości Mojej!”)

3. Jak wytrwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej”)

4. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali”)

5. Jak nazywa nas Jezus? („wy jesteście przyjaciółmi moimi”)

6. Na co przeznaczył nas Jezus? („abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co nakazał Jezus? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest’)

3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”)

4. Jakie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 16, 23 b - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym zapewnia Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”)

2. Dlaczego mamy prosić w imię Jezusa? („proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”)

3. Dlaczego Ojciec nas miłuje? („albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”)

Strona 4 z 36
Top