Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (665)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 5 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz”: „Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nimi!”)

2. W jaki sposób ocalimy życie? („Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”)

2. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 26 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego”)

2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co faryzeusze spytali Jezusa? („kiedy przyjdzie królestwo Boże?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie… Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 13 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo Jezus napotkał w świątyni? („siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie”)

2. Co zrobił Jezus? („sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, w stoły powywracał”)

3. Co rzekł Jezus? („weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 7 - 10) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”)

2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”)

3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”)

2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak mamy pozyskiwać przyjaciół? („niegodziwą mamoną”)

2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy? („kto w drobnej rzeczy jest wierny”)

3. Kto w wielkiej rzeczy będzie nieuczciwy? („kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy”)

4. Co Jezus mówi o służeniu? („żaden sługa nie może dwom panom służyć”)

5. Co zna Bóg? („Bóg zna wasze serca”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł bogacz do rządcy? („zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”)

2. Co zrobił rządca? („przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana (…) A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”)

3. Co zrobił pan? („pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”)

Top