Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (631)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”)

2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 45 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus? („wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”)

2. Co robili arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu? („czyhali na Jego życie”)

3. Jak zachowywał się cały lud? („słuchał Go z zapartym tchem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 41 - 44) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus na widok miasta? („zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. (…) Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 11 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił pewien człowiek zanim udał się w kraj daleki? („przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę”)

2. Co zrobił po powrocie? („kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał”)

3. O czym pouczył Jezus? („każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 19, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto chciał zobaczyć Jezusa i dlaczego nie mógł? („Zacheusz… nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu”)

2. Co zrobił Zacheusz? („wspiął się na sykomorę”)

3. Co rzekł do niego Jezus? („zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”)

4. Co jeszcze Jezus powiedział Zacheuszowi? („dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 35 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zawołał niewidomy do Jezusa? („ulituj się nade mną!”)

2. Co zrobił Jezus? („przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie… zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił?”)

3. Co odrzekł niewidomy? („żebym przejrzał”)

4. Co odparł Jezus? („przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”)

5. Co następnie się stało? („natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 5 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz”: „Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nimi!”)

2. W jaki sposób ocalimy życie? („Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 18, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus powiedział przypowieść? („że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”)

2. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 26 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego”)

2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 20 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co faryzeusze spytali Jezusa? („kiedy przyjdzie królestwo Boże?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie… Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”)

Top