Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (721)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 34 – 9, 1) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do tłumu? („Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo Mnie uważacie?”)

2. Co odrzekł Piotr? („Ty jesteś Mesjasz”)

3. O czym Jezus pouczał uczniów? („że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 22 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo i po co przyprowadzono Jezusowi? („niewidomego i prosili, żeby się go dotknął”)

2. Co zrobił Jezus? („ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?... znowu położył ręce na jego oczy”)

3. Co następnie się stało? („przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

2. Jakie zalecenia daje Jezus? („gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!”)

3. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 11 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czego domagali się od Jezusa faryzeusze? („znaku”)

2. Co rzekł Jezus? („Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („Wcale nie przysięgajcie… Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii widząc głodny tłum? („wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali… Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać”)

2. Co następnie się stało? („Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów”)

3. Ile osób liczył tłum? („około czterech tysięcy ludzi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyprowadzili do Jezusa i o co prosili? („Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę”)

2. Co zrobił Jezus? („wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!”)

3. Co następnie się stało? („Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 24 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co prosiła Jezusa poganka, Syrofenicjanka? („żeby złego ducha wyrzucił z jej córki”)

2. Co odpowiedział jej Jezus? („Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom”)

3. Co ona odrzekła? („Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci”)

4. Co odparł Jezus? („Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 7, 14 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”)

2. Co Jezus rzekł uczniom? („Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”)

Top