Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (538)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 17 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezus uczonych w Piśmie i faryzeuszów? („Cóż jest łatwiej powiedzieć: ‘Odpuszczają ci się twoje grzechy’, czy powiedzieć: ‘Wstań i chodź’?”)

2. Co Jezus rzekł do sparaliżowanego? („mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co głosił Jan Chrzciciel? („chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów… Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”)

2. Jakie odzienie nosił Jan Chrzciciel i czym się żywił? („nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus? („obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni”)

2. Jakiej władzy udzielił Jezus dwunastu? („nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 21. 24 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? („ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”)

2. Do kogo Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego słów i je wypełniają? („można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”)

2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’)

3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”)

4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”)

5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”)

6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 21 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus? („wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”)

2. Co Jezus powiedział do swoich uczniów? („szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym powiedział Jezusowi setnik? („mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”)

2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”)

3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 13, 33 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego zachęca Jezus? („Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie… Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem”)

2. Dlaczego Jezus zachęca do bycia czujnym? („By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących… Czuwajcie!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed czym przestrzega Jezus? („uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”)

2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)

Strona 3 z 27
Top