Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (691)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo posłał Bóg anioła Gabriela? („Dziewicy było na imię Maryja”)

2. Co rzekł Jej anioł? („Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

3. O co spytała Maryja? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

4. Co rzekł anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

5. Czy jest coś czego Bóg nie może? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 57 - 66) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co odpowiedziała Elżbieta, gdy krewni chcieli dać jej synowi imię ojca jego, Zachariasza? („ma otrzymać imię Jan”)

2. Co zrobił Zachariasz? („zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię”)

3. Co stało się potem z Zachariaszem? („natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 46 - 56) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z Elżbietą, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? („poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”)

2. Jaki okrzyk wydała Elżbieta? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Anioł Maryi? („bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

2. O co Maryja spytała Anioła? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

3. Co odrzekł Anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

4. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 5 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł anioł Zachariaszowi? („Twoja prośba została wysłuchana; żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan”)

2. O co spytał Zachariasz? („Po czym to poznam?”)

3. Co odpowiedział mu anioł? („A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 18 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”)

2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić ją potajemnie”)

3. Co rzekł anioł Józefowi? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

4. Jaka będzie misja Jezusa? („zbawi swój lud od jego grzechów”)

5. W jakim celu stało się to wszystko? („aby się wypełniło słowo Pańskie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 6 – 8. 19 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakiego człowieka posłał Bóg? („Jan mu było na imię”)

2. W jakim celu przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości”)

3. Co Jan mówił o sobie? („Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 10 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie? („czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?”)

2. Co odparł Jezus? („Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”)

3. Co zrozumieli uczniowie? („że mówił im o Janie Chrzcicielu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 16 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z kim Jezus porównuje to pokolenie? („podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom”)

2. Co mówili o Janie? („zły duch go opętał”)

3. Co mówili o Synu Człowieczym? („żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”)

4. Przez co usprawiedliwiona jest mądrość? („przez swe czyny”)

Strona 10 z 35
Top