Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (631)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 39 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co nakazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)

2. Co będzie działo się z tym, komu wiele dano? („od tego wiele wymagać się będzie”)

3. Co będzie się działo z tym, komu wiele zlecono? („tym więcej od niego żądać będą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 35 - 38) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Do czego zachęca Jezus? („A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 15 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytano Jezusa? („Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?”)

2. Co odrzekł  Jezus? („Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 8 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co powiedział Jezus? („Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych”)

2. Co jeszcze rzekł Jezus? („Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 1 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł uczniom? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”)

2. Co jeszcze Jezus rzekł uczniom? („nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą (…) Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 47 - 54) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

2. Jakie zalecenia daje Jezus? („gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!”)

3. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 37 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto zaprosił Jezusa na obiad? („pewien faryzeusz”)

2. Dlaczego faryzeusz się zdziwił? („że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem”)

3. Co rzekł mu Jezus? („wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 29 - 32) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do tłumów w dzisiejszej Ewangelii? („To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”)

Strona 10 z 32
Top