Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (631)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 7 - 10) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 17, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!”)

2. O co apostołowie prosili Pana? („przymnóż nam wiary”)

3. Co odparł im Jezus? („gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!, a byłaby wam posłuszna”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”)

2. Co zrobiły nierozsądne, a co roztropne? („nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach”)

3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 9 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak mamy pozyskiwać przyjaciół? („niegodziwą mamoną”)

2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy? („kto w drobnej rzeczy jest wierny”)

3. Kto w wielkiej rzeczy będzie nieuczciwy? („kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy”)

4. Co Jezus mówi o służeniu? („żaden sługa nie może dwom panom służyć”)

5. Co zna Bóg? („Bóg zna wasze serca”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł bogacz do rządcy? („zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”)

2. Co zrobił rządca? („przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana (…) A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”)

3. Co zrobił pan? („pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 13 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo Jezus napotkał w świątyni? („siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie”)

2. Co zrobił Jezus? („sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, w stoły powywracał”)

3. Co rzekł Jezus? („weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 25 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do tłumów? („jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”)

2. Co jeszcze rzekł Jezus? („nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 15 - 24) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co miał powiedzieć sługa zaproszonym na ucztę? („Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”)

2. Jak zareagowali zaproszeni? („Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać”)

3. Co gospodarz nakazał słudze? („Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 12 - 14) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do wydającego wieczerzę? („nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych (…) odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście; Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus”)

2. Jakie zalecenia daje Jezus? („największy z was  niech będzie waszym sługą”)

3. Co stanie się z tym, który się wywyższa, a co z tym który się poniża? („kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”)

Top