Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (631)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym powiedział Jezusowi setnik? („mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”)

2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”)

3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 13, 33 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego zachęca Jezus? („Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie… Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem”)

2. Dlaczego Jezus zachęca do bycia czujnym? („By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących… Czuwajcie!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed czym przestrzega Jezus? („uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”)

2. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 29 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym w dzisiejszej Ewangelii pouczył Jezus? („… wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”)

2. Czy słowa Jezusa przeminą? („Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 4, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł do Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, gdy ujrzał jak zarzucali sieć w jezioro? („pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”)

2. Co oni zrobili? („natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”)

3. Kogo jeszcze powołał Jezus? („Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 12 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jaką obietnicę składa Jezus? („Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić… włos  z głowy wam nie zginie”)

2. W jaki sposób ocalimy życie? („przez swoją wytrwałość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 5 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus? („przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”)

2. O czym pouczył Jezus? („strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ‘Ja jestem’ oraz: ‘Nadszedł czas’. Nie chodźcie za nimi!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 1 - 4) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zobaczył Jezus? („jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki”)

2. Co rzekł Jezus na to, co zobaczył? („ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 31 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stanie się, gdy przyjdzie Syn Człowieczy? („zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały”)

2. Co będzie się działo z ludźmi? („oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie”)

3. Co stanie się z tymi po prawej? („pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”)

4. Co rzeknie Jezus do tych po lewej stronie? („idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 20, 27 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”)

2. Jaki jest Bóg? („Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”)

Strona 8 z 32
Top