Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (538)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 14 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po ile talentów dał pan swoim sługom? („jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności”)

2. Co słudzy zrobili z talentami? („ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć… Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze”)

3. Co rzekł ostatniemu słudze pan, gdy wrócił? („odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć… A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”)

2. Co zrobiły nierozsądne, a co roztropne? („nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach”)

3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 24, 42 - 51) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co Jezus nakazuje w dzisiejszej Ewangelii? („czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie… bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”)                                                                                                                                                                                                                                                     

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Piśmie i faryzeuszom? („bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 17 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („z powodu Herodiady… Jan bowiem wypomniał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata”)

2. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”)

3. Co zrobił Herod? („zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 23, 1. 13 - 22) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Piśmie i faryzeuszom? („bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi…bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał swoich uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”)

2. Co odpowiedzieli uczniowie? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza…”)

3. O co jeszcze spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odpowiedział Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”)

5. Co odrzekł mu Jezus? („Błogosławiony jesteś…albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie…Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 2, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekła Matka do Jezusa na weselu? („nie mają już wina”)

2. Co odrzekł Jej Jezus? („czyż to moja lub Twoja sprawa Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”)

3. Co powiedziała Matka do sług? („zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 34 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („które przykazanie w Prawie jest największe?”)

2. Co odpowiedział mu Jezus? („będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem; będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 45 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Filip do Natanaela? („znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa”)

2. Kogo ujrzał Jezus, i co powiedział? („ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu… Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip”)

3. Co rzekł Natanael Jezusowi? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”)

Strona 8 z 27
Top