Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (691)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd i w jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa? („do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”)

2. Kto żył w Jerozolimie i czego oczekiwał? („Symeon…wyczekiwał pociechy Izraela”)

3. Co objawiał Duch Święty Symeonowi? („że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”)

4. Co robił Symeon, gdy wziął małego Jezusa w objęcia? („błogosławił Boga”)

5. Kto jeszcze był w świątyni? („prorokini Anna”)

6. Co robiła prorokini Anna? („sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 7 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po ilu Jezus rozsyłał swoich uczniów? („po dwóch”)

2. Jaką władzę dał Jezus uczniom? („nad duchami nieczystymi”)

3. Jakie pouczenia dał Jezus uczniom na drogę? („żeby nic z sobą nie brali…prócz laski”)

4. Co powinni zrobić uczniowie jeśli w jakimś miejscu nie zostaną przyjęci? („wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”)

2. Gdzie nauczał Jezus? („w synagodze”)

3. Jak reagowano w rodzinnym mieście na naukę Jezusa? („powątpiewali o Nim”)

4. Co rzekł im Jezus? („tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 21 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jair prosił Jezusa? („Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”)

2. Co zrobił Jezus? („Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań!”)

3. Co następnie się stało? („Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła”)

4. Co rzekł Jezus kobiecie cierpiącej na upływ krwi? („Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Którzy posiądą ziemię? („Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”)

2. Którzy dostąpią miłosierdzia? („Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”)

3. Którzy będą nazwani synami Bożymi? („Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”)

4. Jak Jezus nazywa swoich uczniów? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 21 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus w synagodze? („nauczał”)

2. Dlaczego zdumiewano się Jego nauką? („uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę”)

3. Kto w tym czasie był w synagodze i co zaczął wołać? („człowiek opętany przez ducha nieczystego… Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?”)

4. Co rozkazał Jezus duchowi nieczystemu? („milcz i wyjdź z niego!)

5. Jak reagowali ludzie, którzy to widzieli? („się zdumieli”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 35 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co działo się z łodzią, którą przeprawiał się Jezus na drugą stronę jeziora? („fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała”)

2. Co w tym czasie robił Jezus? („spał w tyle łodzi”)

3. Co zrobił Jezus, gdy uczniowie Go obudzili? („rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się”)

4. Co rzekł następnie Jezus do uczniów? („Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jakim celu Pan wyznaczył 72? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”)

2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”)

3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”)

4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 16, 15 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do swoich uczniów? („idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”)

2. Kto będzie zbawiony? („kto uwierzy i przyjmie chrzest”)

3. Kto będzie potępiony? („kto nie uwierzy”)

4. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą? („w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co sieje siewca? („słowo”)

2. Kto posiany jest na miejscach skalistych? („ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali”)

3. Co z tymi, którzy są zasiani między ciernie? („to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne”)

4. Kto został posiany na ziemię żyzną? („ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc”)

Strona 8 z 35
Top