Przeczytaj Słowo i pozwól, by „pracowało” w Tobie:

09 październik 2020

Przeczytaj Słowo i pozwól, by „pracowało” w Tobie:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone.
Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć». (Łk 12,8-12)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Jaką obietnicę daje Jezus tym, którzy będą się do Niego przyznawać przed ludźmi (w pierwszych słowach dzisiejszej Ewangelii?

    Czy spełniam na co dzień warunek niezbędny do tego, by mogła się ona zrealizować w moim życiu?

    Czy perspektywa mówienia innym o moim życiu z Jezusem wzbudza we mnie radość i entuzjazm? A może jest dokładnie przeciwnie – odczuwam zażenowanie, niepewność, lęk itp.? Co jest przyczyną mojej wewnętrznej reakcji? Czy moje życie z Jezusem jest autentycznym doświadczeniem Jego żywej obecności, bezwarunkowej miłości, pełnego mocy uwalniania mnie od moich grzechów (zbawienia)?

  2. Jaką obietnicę składa Jezus w kontekście dawania o Nim świadectwa?

    Czy doświadczyłem już mocy Ducha Świętego w tej dziedzinie? Czy widziałem jak uzdalnia mnie do składania świadectwa, jak kieruje moimi słowami, działaniami? Czy obserwowałem Jego działanie na tych, którzy potrzebują doświadczyć Boga i Jego miłości? Czy byłem świadkiem tego, jak wzbudza w nich wiarę i uzdalnia do decyzji życia z Bogiem?

  3. Co oznacza tzw. grzech przeciw Duchowi Świętemu, w kontekście dzisiejszego fragmentu Ewangelii?

 

Podziękuj za natchnienia, którymi obdarował Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz idź przez dzień jako świadek miłości i mocy Boga!

 

Top