Przeczytaj Dobrą Nowinę, którą Jezus ma dla Ciebie na dzisiejszy dzień:

28 sierpień 2020

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».
(Łk 7,31-35)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

  1. Do kogo Jezus porównał ludzi z pokolenia Mu współczesnego? Czym się ono charakteryzowało według tego porównania? Czy wspólcześni Jezusowi byli otwarci na dary łaski, które Bóg im ofiarował przez działalność Jana Chrzciciela, a potem Jezusa? W jaki sposób "usprawiedliwiali" pychę i zatwardziałość swego serca?

  2. Czy uważam się za adresata słów Jezusa?

    Jakich Bożych łask nie wykorzystuję? W zakresie jakich dziedzin życia roztrwaniam dary otrzymane od Boga? Czym tłumaczę i usprawiedliwiam moją opieszałość w odrzucaniu słabości i grzechów, które oddalają mnie od Boga? W jakich dziedzinach życia idę na kompromisy ze złem, tłumacząc to rzekomym dobrem lub oskarżając Boga o to, że mi czegoś żałuje? Czy mam tendencję do narzekania na Boga? O co Go oskarżam? Co krytykuję i osądzam w zachowaniu bliźnich? Z jaką gorliwością podejmuję codzienne nawracanie się, by współpracować z darem zbawienia, wysłużonym mi przez Jezusa za cenę Jego okrutnej męki i śmierci?

  3. Co Jezus powiedziałby o mnie? Czy moją odpowiedzią na hojność Jego darów wobec mnie jest nieustanna wdzięczność? Kiedy i za co Mu ostatnio dziękowałem? Kiedy uwielbiałem Go w Jego bezwarunkowej miłości do mnie i nieogarnionym majestacie? Kiedy zachwycałem się Jego potęgą i miłosierdziem zarazem, w których pokornie pochyla się nad kruchością mojej kondycji? Co chcę Mu teraz na ten temat powiedzieć?

 

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz idź i nie bądź grymaśnym dzieckiem, ale pełnym ufności i wdzięczności wobec Twego Ojca w niebie!

 

Top