Przeczytaj Słowo i pozwól, by „pracowało” w Tobie

04 sierpień 2020

Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: «Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem».

Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i rozumiejcie: Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym». Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo?» On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną». (Mt 15,1-2.10-14)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Jakie tradycje starszych są wymienione w dzisiejszym fragmencie Ewangelii? Jakie miały one znaczenie?

    Jakie zwyczaje, tradycje, zachowuję na co dzień? Jaką rolę odgrywają one w moim życiu? Przybliżają mnie do Boga, czy oddalają? Umacniają moją relację z Bogiem czy osłabiają? Otwierają mnie na okazywanie miłości i miłosierdzia wobec innych, czy zamykają?

  2. Jakiego pouczenia udzielił Jezus tłumom, odnosząc się do tradycji starszych? W czyje nauki (prawa, przykazania) należy wsłuchiwać się przede wszystkim i rozważać je na tyle, by lepiej zrozumieć ich sedno (ich ducha)?

    Kogo bardziej słucham – rodziny, autorytetów ludzkich, przyjaciół, głosu tego świata, czy Boga? Z czyim zdaniem liczę się najbardziej? Ile czasu poświęcam na spędzanie czasu z tą osobą/ osobami, a ile na przebywanie w obecności Boga i słuchanie Go?

  3. Co znaczą słowa Jezusa: „Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym”? Jakie znaczenie miało dla Hebrajczyków unikanie spożywania niektórych pokarmów? Na co Jezus kładzie akcent swoją wypowiedzią: dbałość o czystość zewnętrzną czy wewnętrzną czystość serca? Na co ja zwracam większą uwagę: na to, by dobrze wypadać w oczach innych, być nienagannym wobec opinii innych (rodziny, znajomych, proboszcza, osób ze wspólnoty) czy o czyste intencje przed Bogiem? Czy bardziej kieruję się wolą Bożą czy własną lub osób z mojego otoczenia, na których mi zależy? Jaką wagę przykładam do rozpoznawania i realizacji woli Bożej, a jaką do własnych planów i oczekiwań ludzkich autorytetów?

 

Dziękuj Bogu za światło, którym Cię obdarzył. Teraz idź i swoje intencje, i działania odnoś przede wszystkim do Boga!

Top