Przeczytaj Dobrą Nowinę, którą Jezus ma dla Ciebie na dzisiejszy dzień...

25 czerwiec 2020

Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko?» I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. (Mt 13,54-58)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

  1. Jak traktowali Jezusa mieszkańcy Jego rodzinnego Nazaretu? Jak ewaluowały ich nastroje?

    Jakie wrażenie wywoływała na nich Jego nauka? Co ostatecznie przeważyło w ich postawach wobec Jezusa?

  2. Czym na co dzień kieruję się bardziej - wiarą czy względami ludzkimi (własnym widzimisię)? Czy Jezus może czuć się przeze mnie lekceważony? Kogo/co przedkładam nad Niego? Kogo/co bardziej kocham, szanuję, adoruję? Czy zdarza mi się myśleć/mówić, że nie mam czasu na modlitwę? Na co/dla kogo "mam" czas? Czy wierzę w Jego żywą obecność tu i teraz? Czy jej doświadczam? Czy czuję się dla Niego cenny? Czy czuję się przez Niego kochany? Czy Jezus jest dla mnie kimś bliskim? Jeśli nie, to dlaczego? Co z mojej strony stoi na przeszkodzie osobowej relacji z Nim?

  3. Dlaczego mieszkańcy Nazaretu mogli oglądać niewiele cudów Jezusa? Czy doświadczam w moim kroczeniu z Bogiem Jego cudownych interwencji? Czy mam na tyle wiary, by nie traktować ich jako zwykłych przypadków, zbiegów okoliczności? Czy moją wiarą, ufnością i pokorą "otwieram" serce Jezusa na cudowną pomoc mnie i tym, za których się modlę? Czy dostrzegam działanie Boże i Jego dobroć wobec mnie wtedy, gdy dzieje się inaczej, niż Go prosiłem? Czy w takich chwilach potrafię zaufać, że On kocha mnie bardziej, niż ja sam i widzi dalej, i więcej, niż ja?

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz „idź i czyń”!

Top