Przeczytaj Dobrą Nowinę, którą Jezus ma dla Ciebie na dzisiejszy dzień...

22 maj 2020

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać». (J 16,20-23a)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

  1. Co przepowiada Jezus swoim uczniom? Dlaczego Jego uczniowie mają płakać, gdy jednocześnie, w tym samym czasie „świat się będzie weselił”? Kiedy w Ewangelii sam Jezus, Jego Matka, uczniowie, przyjaciele przeżywali smutek, a „świat się weselił”? Czy jestem świadomy tego, że kroczenie za Jezusem oznacza też prześladowania i krzyż? Co o tym myślę? Jakie uczucia we mnie wzbudza ta perspektywa? Czy zapraszałem już do tych myśli i uczuć Jezusa? Czy – ze względu na Jezusa – znosiłem już coś trudnego? Kiedy ostatnio? Jak wspominam ten czas?

  2. Co obiecuje Jezus swoim uczniom w dzisiejszym fragmencie Ewangelii? Czy już doświadczyłem ich urzeczywistniania się w moim życiu? Kiedy? Czego nauczyło mnie to doświadczenie? Czy znam „przepis” na to, by „smutek”, jakiego doświadczam przemieniał się w radość? Czy potrafię dostrzec różnicę między Jezusową radością, a radościami „tego świata”? Czy Jezusowa radość jest zależna od okoliczności zewnętrznych lub mojego nastroju emocjonalnego? Czy wiem, jak postępować, by trwać w Jezusowej radości niezależnie od trudnych doświadczeń, które przeżywam?

 

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz „idź i czyń”...

Top