Przeczytaj Słowo i pozwól,...

01 marzec 2020

Przeczytaj Słowo i pozwól, by pracowało w Tobie...

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

  1. Jaka była pierwsza reakcja Maryi na nieoczekiwane pozdrowienie, jakim anioł ją powitał? Jak reaguję na nieoczekiwane wydarzenia mojego życia? Czego mogę nauczyć się w tej kwestii od Maryi? Czy podejmuję rozważanie nad tym, co się dzieje, próbując odkryć, co w tej sytuacji chce powiedzieć mi Bóg i czego ode mnie pragnie?

  2. Jakimi słowami Maryi zakończyło się jej spotkanie z aniołem? Jak reaguję na te elementy Bożego planu dla mojego życia, które nie są zbieżne z moimi zamiarami? Czy potrafię – jak Maryja – uznać się za sługę Boga, który przyjmuje to, do czego zaprasza go Pan? Czy podejmuję trud zawierzenia Bogu, nawet jeżeli to, co się dzieje (co proponuje Bóg) wydaje się nie do końca zrozumiałe czy nawet po ludzku niemożliwe do zrealizowania?

Top