Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 1 – 5. 10. 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

01 sierpień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 1 – 5. 10. 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”) 2. Co zrobił i co odrzekł Jezus? („On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały”)

Top