Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1119)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo niebieskie? („do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi”) 2. Co rzekł król swoim sługom? („uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”) 3. Kogo zauważył król i o co spytał? („człowieka, nie ubranego w strój weselny; Jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”) 4. Co król kazał zrobić z tym człowiekiem? („zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie? („do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy”) 2. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 23 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Komu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego? („bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego”) 2. O co Piotr spytał Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”) 3. Co rzekł mu Jezus? („przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 16 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co zapytano Jezusa? („co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”) 2. Co odrzekł Jezus? („jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania… Jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co przyszedł Jezus na ziemię? („rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął”) 2. Co jeszcze mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 13 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom, gdy ci zabraniali przynosić do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie? („Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 3 – 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa faryzeusze? („czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”) 3. Co Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o cudzołóstwie? („kto oddala swoją żonę-chyba w wypadku nierządu-a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaki okrzyk wydała Elżbieta słysząc pozdrowienie Maryi? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”) 2. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 15 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza Jezus? („gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy…jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!”) 2. Co Jezus mówi o modlitwie? („jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 1 – 5. 10. 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”) 2. Co zrobił i co odrzekł Jezus? („On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały”)

Strona 1 z 56
Top