Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (420)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 1 – 16 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie? („do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy”)

2. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 4 - 15) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co dzieje się ze słowem, które pada na skałę, między ciernie, i na ziemię żyzną? („na skałę pada u tych, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują… między ciernie oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu… w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 1 - 3) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robił Jezus wędrując przez miasta i wsie? („nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”)

2. Kto był z Jezusem? („Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”)

2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”)

3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 31 - 35) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Z kim Jezus porównuje ludzi tego pokolenia? („Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 11 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo ujrzał Jezus wchodząc do Nain? („wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową”)

2. Co zrobił Jezus? („rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”)

3. Co następnie się stało? („zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 52) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co się stało, gdy Rodzice Jezusa wracali z Jerozolimy? („został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice”)

2. Gdzie zastali Jezusa? („odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”)

3. Jak reagowali słuchający? („byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”)

4. Co rzekł Jezus Rodzicom? („Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Piotr spytał Jezusa? („Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”)

2. Co odrzekł mu Jezus? („Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 43 - 49) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”)

2. Do kogo podobny jest człowiek, który słucha, a nie wypełnia? („do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto stał obok krzyża Jezusa? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”)

2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał Ją i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”)

3. Co rzekł Jezus do ucznia? („oto Matka twoja”)

4. Co następnie się stało? („i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)

Strona 1 z 21
Top