Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (691)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak powinniśmy się modlić? („na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie”)

2. O czym wie Ojciec? („wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”)

3. Jak się modlić? („Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 1 – 6. 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed czym mamy się strzec i dlaczego? („żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”)

2. Jak dawać jałmużnę? („niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu”)

3. Jak się modlić? („wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego”)

4. Jak mamy pościć? („namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Którędy i kiedy przechodził Jezus? („w szabat wśród zbóż”)

2. Co robili uczniowie? („odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść”)

3. Jak zareagowali faryzeusze? („oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”)

4. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 43 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak powinniśmy czynić wobec nieprzyjaciół? („miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”)

2. Jacy powinniśmy być? („bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak mamy czynić? („jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”)

2. Jak jeszcze powinniśmy czynić? („daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 26 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Z czym Jezus porównuje królestwo Boże? („jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”)

2. Jak głosił Jezus? („w wielu takich przypowieściach głosił im naukę … A bez przypowieści nie przemawiał do nich”)

3. Jak Jezus objaśniał wszystko uczniom? („osobno”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 33 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy powinniśmy przysięgać? („wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym”)

2. Jaka ma być nasza mowa? („niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto dopuścił się cudzołóstwa? („każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę”)

2. Jak powinniśmy czynić? („jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”)

3. Co jest dla nas lepsze? („lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało miało być wrzucone do piekła”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto podlega sądowi? („każdy, kto się gniewa na swego brata”)

2. Jak należy czynić? („najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co przyszedł Jezus? („nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”)

2. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”)

3. Kto będzie wielki w królestwie niebieskim? („kto je wypełnia i uczy wypełniać”)

Strona 1 z 35
Top