Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1173)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

1. Kto zaprosił Jezusa na obiad? („pewien faryzeusz”) 2. Dlaczego faryzeusz się zdziwił? („że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem”) 3. Co rzekł mu Jezus? („wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”)
1. Co rzekł Jezus do tłumów w dzisiejszej Ewangelii? („To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”)
1. Co zawołali trędowaci na widok Jezusa? („Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”) 2. Co im odrzekł Jezus? („Idźcie, pokażcie się kapłanom!”) 3. Co się następnie stało? („gdy szli, zostali oczyszczeni”) 4. Co rzekł Jezus do jednego z uzdrowionych trędowatych? („wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”)
1. Co zawołała kobieta z tłumu? („Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”) 2. Co odrzekł jej Jezus? („Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”)
1. Co rzekli niektórzy? („Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”) 2. Co rzekł Jezus? („Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali”) 3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”)
1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”)
1. Co rzekł uczeń do Jezusa? („Panie, naucz nas modlić się”) 2. Co odrzekł Jezus? („Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”)
1. Co zrobiła Maria w dzisiejszej Ewangelii? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”) 2. Co robiła Marta? („uwijała się koło rozmaitych posług”) 3. O co Marta spytała Pana? („czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”) 4. Co rzekł Pan do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”)
1. O co spytał Jezusa uczony w Prawie? („co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”) 2. Jaka jest odpowiedź? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”)
1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”)
Strona 1 z 59
Top