Księga Kapłańska 1, 14 – 15

02 wrzesień 2017

Księga Kapłańska 1, 14 – 15 „A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. 15 Kapłan przyniesie go do ołtarza, złamie mu główkę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza”.

Top