Kurs Biblijny: Bóg radzi (662)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Kogo Pismo Święte nazywa zwodzicielem i Antychrystem 2 J 7 „Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem”.

Na czym polega miłość 2 J 6 „Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować”.

Pan Bóg przestrzega przed fałszywymi bogami 1 J 5, 21 „Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!”

Syn Boży obdarza nas zdolnością rozumienia 1 J 5, 20 „Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym”.

Po czym poznać, że narodziliśmy się z Boga 1 J 5, 18 „Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże g, a Zły go nie dotyka”.

Bóg pragnie słuchać naszych próśb, gdy są one dobre 1 J 5, 14 „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”.

Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne 1 J 5, 13 „O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”.

Jak mieć w sobie życie 1 J 5, 12 „Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia”.

Pragnienie Boga – życie wieczne dla nas 1 J 5, 11 „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu”.

Kiedy czynimy Boga kłamcą 1 J 5, 10 „Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu”.

Top