Jezus pragnie, aby człowiek...

05 wrzesień 2017

Jezus pragnie, aby człowiek rozumiał to, co On do niego mówi Mt 15, 10 „Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i chciejcie zrozumieć”.

Top