Jezus wielokrotnie pokazuje, że...

04 sierpień 2020
Jezus wielokrotnie pokazuje, że ma władzę odpuszczania grzechów Łk 7, 48 „Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone”.

Top