Jezus przez pytania doprowadza...

04 sierpień 2020
Jezus przez pytania doprowadza do zastanowienia się człowieka i znalezienia właściwych odpowiedzi Łk 7, 43 „Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś”.

Top