Gdy coś pochodzi od...

12 luty 2020
Gdy coś pochodzi od Boga, jest potwierdzone konkretnym owocem Łk 2, 16 „Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.

Top