Aby poprosić o ciało Jezusa, i dzisiaj trzeba mieć odwagę

02 grudzień 2019

Aby poprosić o ciało Jezusa, i dzisiaj trzeba mieć odwagę Mk 15, 42 – 43 „Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa”.

Top