W najbliższą niedzielę zbiórka na Ziemię Świętą.

11 wrzesień 2020

W najbliższą niedzielę zbiórka na Ziemię Świętą.

Tegoroczna zbiórka na Ziemię Świętą odbędzie się 13 września, czyli już w najbliższą niedzielę. To istotny wkład Kościoła powszechnego w utrzymanie miejsc związanych z życiem Chrystusa. Fundusze przeznaczone są również dla działalności społecznej i charytatywnej Kustodii franciszkańskiej pośród lokalnych wspólnot. https://www.niedziela.pl/artykul/58068/W-najblizsza-niedziele-zbiorka-na-Ziemie 

Top