Informacje z www.JezusNaStadionie.pl (606)

Informacje Jezus na Stadionie – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi wiadomość o nowościach umieszczanych na stronie www.JezusNaStadionie.pl Jest to intencja w jakiej odprawiana jest danego dnia Msza Święta, oraz powiadomienia o newsach i artykułach, które pojawiają się regularnie na stronie.

np. Intencja na 14.09.2015 r. Msza Święta o światło Ducha Świętego na dobre przygotowanie konferencji głoszonych podczas wieczorów uwielbienia, które raz w miesiącu będą się odbywały w katedrze warszawsko – praskiej, przy ul. Floriańskiej 3. Ps. Dziś także nowa inspiracja na stronie www.JezusNaStadionie.pl

Intencja na 17.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na Misjach parafialnych w Ząbkach koło Warszawy.

Ps. Nie ma takiej łaski, której nie chciałby udzielić Bóg, jeśli ona byłaby potrzebna do zbawienia człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 16.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu ekipy Jezus na Stadionie w Toruniu.

Ps. Gdy dajemy Bogu szansę na to, by rano do nas przemówił przez Pismo Święte pozwalamy Mu, by pokazał nam już na początku dnia to, czego sami nie widzimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 15.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu wspólnoty św. Pawła w Koszalinie.

Ps. Kiedy na początku dnia spotykam się ze Słowem Bożym, spotykam się z samym Chrystusem. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 14.03.2018 r. – Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane, tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl oraz przekazanych ks. Rafałowi Jarosiewiczowi do modlitwy. www.jezusnastadionie.pl

Ps. Im głębsza jest nasza bliskość z Bogiem, tym bardziej od początku dnia wiemy co mamy robić. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 13.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu z Timem Guenardem w Pile, autorem książki „Silniejszy od nienawiści”.

Ps. Dobrze jest na początku dnia pytać Boga o to, co On chce abyśmy zrobili. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 12.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej na spotkaniu przygotowującym Kurs Paweł w Częstochowie.

Ps. Miłość powinna być fundamentem w planowaniu każdego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 11.03.2018 r. – Msza Święta w intencji podanej podczas niedzieli uwielbienia w katedrze warszawsko – praskiej.

Ps. Kiedy na początku dnia nie zaplanujemy modlitwy, to wszystko nam się rozłazi. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 10.03.2018 r. – Msza Święta za wszystkie osoby zaangażowane w inicjatywę Kultura Picia.

Ps. Nie ma takiej trudności, byśmy nie mogli jej przejść z Panem. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 09.03.2018 r. – Msza Święta o trwałe owoce Akademii Rozwoju Talentów w różnych miastach, w sposób szczególny w Warszawie, gdzie przez ten weekend odbywają się zajęcia.

Ps. Lepiej rozpoczyna się dzień, gdy już na początku postawimy sobie konkretne cele. ks. Rafał Jarosiewicz

Intencja na 08.03.2018 r. – Msza Święta za wszystkie kobiety, w sposób szczególny za te związane z Fundacją SMS Z NIEBA i Szkoła Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.

Ps. Każdy dzień dla chrześcijanina, od samego rozpoczęcia, powinien być lepszy od poprzedniego. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 31
Top