św. Faustyna

02 wrzesień 2020
św. Faustyna
„Najmilsze odpocznienie moje w usługach i usłużności dla sióstr. Zapominać o sobie, a myśleć o tym, ażeby siostrom robić przyjemność”. (504)

Top