św. Faustyna

02 wrzesień 2020
św. Faustyna
„Nic nie czynić bez pozwolenia spowiednika i zgody przełożonych, we wszystkim, a szczególnie w tych natchnieniach i żądaniach Pańskich”. (504)

Top