Myśli Papieża Franciszka (474)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Dajmy się ogarnąć miłości Boga”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„Chrześcijanin powinien być konkretny, to znaczy jego miłość ma polegać bardziej na czynach niż na słowach, bardziej na dawaniu niż na braniu”. - Franciszek Radio Vaticana

 

„Nasza droga wiary jest nierozerwalnie złączona z Maryją”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„Módlcie się za nas biskupów i kapłanów. Tak bardzo tego potrzebujemy, by pozostać wiernymi, by być tymi, którzy czuwają nad trzodą i nad samymi sobą, którzy trzymają straż, a ich serce zwrócone jest ku ludowi. Aby Pan obronił nas przed pokusami, bo jeśli pójdziemy drogą bogactw i próżności, wówczas sami staniemy się wilkami, a nie pasterzami”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„Jezus najpierw chce od nas miłości, miłości do Niego, i wytrwania w Jego miłości”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„Ludzie są mniej ważni od rzeczy, które przynoszą zysk tym, którzy mają polityczną, społeczną czy gospodarczą władzę. I dokąd zaszliśmy? Do takiego punktu, w którym nie jesteśmy już świadomi godności osoby, godności pracy. Jednak postacie pracujących: św. Józefa, Jezusa, Boga – są naszym wzorem. One uczą nas drogi ku godności”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„A Jezus czeka na nas, by nam przebaczać. Możemy jednak postawić pytanie: czy pójść do spowiedzi to nie jest przypadkiem zgodzić się na serię tortur? Nie! To znaczy pójść, by chwalić Boga, bo oto ja grzesznik zostałem przez Niego zbawiony. Czy czeka On na mnie z rózgami? Nie, z delikatnością, by mi przebaczyć. A jeśli jutro zrobię to samo? Idź drugi raz, i jeszcze raz, i jeszcze... On zawsze na nas czeka”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„Czy pomyśleliście o talentach, które dał wam Bóg? Czy pomyśleliście, jak służyć nimi innym? Nie zakopujcie talentów! Zainwestujcie je w wielkie ideały, te ideały, które poszerzają serce, które sprawią, że wasze talenty wydadzą owoc. Życie nie zostało nam dane po to, byśmy go zazdrośnie strzegli dla nas samych, lecz byśmy je dawali”. – Franciszek Radio Vaticana

 

„Chciałbym was zapytać: czy usłyszeliście kiedyś głos Pana, który przez pragnienie, niepokój, zaprosił was do bardziej bezpośredniego pójścia za Nim? Słyszeliście? Bo ja nie słyszę”. – Franciszek

deon

 

„Słuchać tego, czego pragnie Bóg, a nie tego, co ja”. – Franciszek deon

 

Strona 24 z 24
Top