Świadectwo pobudza drugiego do...

01 lipiec 2020
„Świadectwo pobudza drugiego do ciekawości i opierając się na niej Duch Święty dokonuje przemiany wnętrza. Kościół wierzy poprzez przyciąganie, dzięki niemu wzrasta. I przekaz wiary dokonuje się poprzez świadectwo, aż po męczeństwo. Kiedy widzi się spójność życia z tym, co mówimy, zawsze rodzi się ciekawość: «Ale dlaczego on tak żyje? Dlaczego prowadzi życie, służąc innym?» I ta ciekawość jest ziarnem, które podejmuje Duch Święty i niesie je dalej. I taki przekaz wiary czyni nas sprawiedliwymi, usprawiedliwia nas. Wiara nas usprawiedliwia i w przekazywaniu jej dajemy prawdziwe usprawiedliwienie innym”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-05/papiez-franciszek-msza-dom-marty.html

Top