Świadomość tego, że On...

01 lipiec 2020
„Świadomość tego, że On jest większy od nas wszystkich, a my jesteśmy sługami i nie możemy wynosić się ponad Jezusa, nie możemy wykorzystywać Jezusa. To On jest Panem. To jest testament Pana. Daje nam siebie do jedzenia i picia i mówi: tak się kochajcie! Umywa nogi i mówi: tak sobie służcie, ale uważajcie, bo żaden sługa nigdy nie jest większy od tego, kto go posyła, od swego pana. Są to bardzo mocne gesty: to jest fundament Kościoła. Jeśli będziemy żyć według tych trzech rzeczy, nigdy się nie pomylimy”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-04/papiez-msza-marta-ostatnia-wieczerza-milosc.html

Top