Chrześcijanin jest świadkiem posłuszeństwa...

05 listopad 2019
„Chrześcijanin jest świadkiem posłuszeństwa i jeżeli nie kroczymy tą drogą wzrastania w dawaniu świadectwa posłuszeństwu, nie jesteśmy chrześcijanami”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/27/papie%C5%BC_w_domu_%C5%9Bw_marty_chrze%C5%9Bcijanie_s%C4%85_%C5%9Bwiadkami_pos%C5%82usze/1308470

Top