Motywujące refleksje (718)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Patrząc na wszystko to, co nas otacza (a czego nie zniszczył jeszcze człowiek) we wszystkim widać, jak Bóg towarzyszy człowiekowi. ks. Rafał Jarosiewicz

Tak bardzo często szukamy mądrości wszędzie, tylko nie w Bogu, podczas gdy cała mądrość od Boga pochodzi. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie przeczytamy wszystkich książek, które zostały napisane, więc warto wybrać te najbardziej wartościowe, które pomagają nam się rozwijać i coraz pełniej przeżywać nasze życie. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy nie mamy

Kiedy nie mamy rozwiązania - ma je Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

Nowe wyzwania

Kiedy podejmujemy nowe (a pobłogosławione) wyzwania, Bóg chce w sposób szczególny nas wspierać. ks. Rafał Jarosiewicz

Serce wkładane w wypełnienie obowiązków - dostrzega sam Bóg. Człowiek nie musi nas pochwalić za wykonane dobro. ks. Rafał Jarosiewicz

Życie jest proste! Tylko my sami je często komplikujemy! ks. Rafał Jarosiewicz

Nic mocniejszego

Nie ma nic mocniejszego jak miłość Boga! To ona wyzwala, przemienia i napełnia sensem! ks. Rafał Jarosiewicz

Słabości

Mierzenie się ze swoimi słabościami - to jedna z dróg do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

Sens

Miłość nadaje sens wszystkiemu! ks. Rafał Jarosiewicz

Top